Page 11 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 11

KRAJEVNE SKUPNOSTI

    kljub temu ponosno stal. Tradicionalno  izvajajo se tehnični pregledi traktorjev, v  drugi so delali še več kot prej, igrali še več
    praznovanje krajevnega praznika smo si- Sindikalni dom se vračajo upokojenci in  vlog kot prej. V vsakem primeru pa je ve-
    cer začeli pravočasno načrtovati, a so bili  ostali redni uporabniki. Opazujemo lah- čina Rečičanov dneve preživljala v svojih
    plani zaradi izredne situacije prekinjeni,  ko prenovo nogometnega igrišča, kdaj pa  hišah, z vsaj koščkom zemlje. Kljub ome-
    dogodek pa (vsaj v poletnem času) ne bo  bodo mladi nogometaši na umetni travi  jitvam ste lahko posedeli na svoji zemlji,
    izveden. Ne bo pa se potrebno odpove-  zaigrali prvo tekmo, še ni znano. Načr- se nastavljali soncu, urejali vrt ali njivo,
    dati tradicionalnemu pohodu po Rečiški  tujemo obnovo Sindikalnega doma (zu-  se odpravili v bližnji gozd. Verjetno ste
    krožni poti. Kot vsako leto se bo zgodil  nanji del pri vhodu), obenem si želimo,  začutili, da ste bogati v primerjavi s tis-
    zadnjo soboto v juniju. Letos boste lah- da bo mogoče še letos izvesti kakšen pro- timi, ki takšnega koščka nimajo, in imate
    ko občudovali obnovljeno pot na Govško  jekt, na katerega bomo lahko povabili ce- prav. 
    Brdo, prihodnje leto pa bo sanirana tudi  lotno skupnost.
    pot na Babo.                Epidemija je pretresla naš vsakdan.
     Na območju naše skupnosti že redno  Nekaterim je omogočila, da so se umirili,             Katja Goluh,
    poteka košnja, izvajalci obnavljajo ceste,  si vzeli več časa zase in za družino, spet            KS Rečica           KS RIMSKE TOPLICE               Sprehodili so se tudi po Ruski stezi, skupno druženje pa zaklju-
                                  čili na izhodiščni točki – pri Aqua Romi. Pohoda se je udeležilo
                                  25 pohodnikov.
           Športno razpoložene Rimske Toplice       Skupna želja udeležencev tega srečanja je bila, da se jim na
                                  naslednjem pohodu v nordijski hoji pridruži še več članov
                                  društva.


    Pohodi upokojenskega društva
                                   Društvo upokojencev Rimske Toplice vabi v petek, 3. ju-
     Društvo upokojencev Rimske Toplice je v četrtek, 4. junija,  lija 2020, ob 9. uri na tradicionalni pohod na Kopitnik.
    izvedlo pohod v nordijski hoji.
     Pot jih je vodila od Aqua Rome preko Borovega, po učni šol-
    ski poti mimo Aškerčeve domačije in mimo Rimskih Term.                         Valentina Pavlinc      RIMSKE TOPLICE VABIJO NA 2. VIKEND ŠPORTA
        Rimske Toplice bodo predzadnjo soboto in nedeljo v juniju gostile 2. vikend športa.
        V soboto se bo športni dogodek začel s tekmovanjem jadralnih padalcev v skoku na piko. Sledil bo začetek turnirja
      za posameznike in posameznice v tenisu, zatem še začetek turnirja v malem nogometu.
        V nedeljo bo na sporedu kolesarski krog po občini Laško, zatem še teniški turnir mešanih dvojic in turnir v košarki
      3 na 3. Zanimanje za udeležbo na dogodku je veliko, zato pohitite s prijavami.
        Na igriščih OŠ Antona Aškerca se bodo odvijale tudi otroške igrarije. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in nenazadnje
      super zabavo. Prijava na turnir v malem nogometu (prijavnina 50 eur) in košarki (prijavnina 30 eur): 031 344 368. Pri-
      java na teniška turnirja in kolesarski krog bo na prizorišču dogodka.
      Razpored sobotnega in nedeljskega dogajanja:


       SOBOTA, 20. junij 2020
       09.00: Odhod jadralnih padalcev proti Kopitniku in začetek tekme
       10.00: Začetek turnirja v tenisu (za posameznike in posameznice)
       11.00: Začetek turnirja v futsalu       NEDELJA, 21. junij 2020
       08.30: Začetek kolesarskega kroga
       09.00: Začetek teniškega turnirja (mešane dvojice)
       10.00: Začetek turnirja v košarki


                                                      DTV Partizan


                                                              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16