Page 2 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 2

Osnovni podatki o glasilu        UVODNIK


    Odgovorna urednica:            V času cvetočih lip, rdečih češenj, zadnje uradne
    Tanja Grabrijan             vladne novinarske konference in pred napovedanim
    Pomočnica odgovorne urednice,      odpiranjem vseh notranjih meja Evropske unije so me
                        kolegi iz uredniškega odbora izzvali: »Sedaj pa piši, kje
    oglasno trženje: Stanka Jošt
                        se potepati doma, ti, ki to rada počneš v svojih uvod-
    Tehnični urednik: Tomaž Koprivc     nikih.« Priznam, da ključnik - #ostani doma - v zad-
    Uredniški odbor:            njih osemdesetih dneh znanstvenofantastičnega super
    Nina Pader Topole, Rok Deželak,     virusa, ni postal ravno moj najljubši, mi pa zato slo-
    Nika Teraž, Miha Gartner, Tomaž Majcen gan Slovenske turistične organizacije »Zdaj je čas. Da
                        te spoznam do zadnjega kotička.« v potrtih prsih up
    Izdajatelj: Občina Laško,        budi.
    Mestna ulica 2, 3270 Laško         Vsi, ki me poznate veste, da sem oseba, ki si z raznimi »knjigami obrazov« in »pre-

    Naslov uredništva:           točnimi vsebinami« ter drugimi spletnimi »treningi« ni blizu. Zagovarjam stališče, da
    Laški bilten – Občina Laško,      je splet super orodje, da lažje raziskuješ in se potepaš ter v norih časih vzpostaviš pre-
    Mestna ulica 2, 3270 Laško       hransko oskrbo z zdravo domačo hrano, kot je to pohvale vredno storila ena od naših
       tel. 03 7338 712,        občank, vse ostalo pa mora biti živa izkušnja. Kaj ti »nuca«, če te v času karantene ra-
       faks 03 7338 740         čunalniška okna sprašujejo ali ti je fotografija čajnih polj na ohranjevalniku zaslona
                        všeč, ti pa razmišljaš ali bi šel na obisk k staršem v sosednjo vas? Noro ne. In ko sem 4.
    internet: www.lasko.si
                        maja na občinskem dvorišču v družbi kolegice po sedmih tednih spila prvi espresso,
    e-naslov: bilten@lasko.si        je bilo to zame nekaj najlepšega. Znamenje, da se počasi vračamo k normalnemu. V

    Lektoriranje: Mojca Knez Jovan     času COVID mrka sem se po večkrat dnevno v mislih zahvaljevala materi naravi, viš-
                        jim silam in modrosti občanov, da je naša občina z naravnimi lepotami in danostmi
    Grafična priprava in tisk:       obdarjena, po površini velika in geografsko razgibana. Podeželje v neposredni bližini

    Present, d. o. o.,           urbanih naselij se je pri preskrbi občanov z dobrinami in storitvami izkazalo za veli-
    Dolenjska c. 43, 1000 Ljubljana     ko prednost, zato ponovno vabljeni, da prehranske in rokodelske lokalne ponudnike,
                        združene pod kolektivno blagovno znamko Okusiti Laško, s svojimi nakupi in obiski
    Naklada: 5.150 izvodov
                        podpirate tudi v prihodnje.
                         Da so tudi ljudje, ki tu živijo nekaj posebnega, pa si lahko ponovno preberete na
    Brezplačen izvod glasila prejme
    vsako gospodinjstvo v občini.      straneh našega tokratnega biltena. Priznam, da gospe Polone Tanšek Aškerc, dipl.
                        medicinske sestre, sindikalistke in simbolne osebnosti meseca maja po izboru ure-
    Glasilo je vpisano v razvid medijev   dništva II. programa Radia Slovenija – Vala 202 do njenega sobotnega intervjuja na
    Ministrstva RS za kulturo pod      radiu nisem poznala, sem pa od navdušenja nad njo skoraj pozabila, da sem v avtu
    zap. št. 1191.
                        in vozim. Gospa je bila izpostavljena kot »predstavnica vseh zaposlenih v zdravstvu,
                        socialnem varstvu in vseh ustanovah, ki so v času korone zagotavljali nemoteno oskr-
    Fotografija na naslovnici:       bo«. In dokler imamo takšne srčne ljudi med nami, se nam ni treba ničesar bati. Vsi
    Primož Bregar:             prostovoljci in prostovoljske organizacije v občini ste s svojim delom in nesebičnostjo
    Čebelnjak na vrtu Pivovarne Laško
                        pripomogli, da je Občina Laško že četrto leto zapored prejela naziv «Prostovoljstvu
                        prijazno mesto.» Kako je biti prostovoljec, si lahko preberete v portretu in nenaza-
                        dnje skoraj v vsaki rubriki našega časopisa, kjer nemalo rubrik ustvarite vi spoštovani
    Naslednja številka predvidoma izide   prostovoljci. Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu izmed vas. Iskrena zahvala tudi
    17. avgusta 2020.            javnim servisom in gospodarskim subjektom v občini, ki ste v času COVIDA poskr-
                        beli za nas.
    Prispevke in oglase je treba
    oddati do 31. julija 2020         Pred nami je poletje. Trije meseci, ko se bodo v okoliščinam prilagojeni obliki od-
    na e-naslov bilten@lasko.si.      vijali dogodki in športne prireditve po celotni občini. Odprle so se terase in lokali,
                        pred nami je Teden restavracij, s previdnostjo se začenjajo športna tekmovanja in
                        napoveduje odpiranje termalnih kopališč. Skrite kotičke svoje krajevne skupnosti ste
                        zagotovo že dodobra spoznali in raziskali, zdaj pa je čas, da se podate skozi »Odprta
                        vrata Laškega.« Kot nam zagotavljajo v STIK-u, je teden dni v Laškem in okolici ko-
                        maj dovolj za najlepša doživetja zdraviliškega, čebelarskega in pivovarskega mesta.
    RADIJSKA ODDAJA ŽUPANOVA URA      Povabite tudi, katerega od svojih prijateljev in znancev na poseben izziv, da v naši ob-
                        čini zapravi svoj turistični vavčer za nastanitev in pri tem občuti gostoljubje, spozna
    Župan Franc Zdolšek je gost na Radiu  posebnosti laških voda, odkriva čebelam prijazno mesto, doživi pivovarsko zgodbo
    Celje vsak prvi ponedeljek v mesecu ob  po svoje, okusi Laško in poišče še neodkrite lepote narave. Da se ne bo izgubil v času
    14.20. Naslednja oddaja 6. julija 2020. in prostoru, pa si le naj naloži brezplačno Mobilno aplikacijo Laško. No, še en dokaz
    Na radiu Aktual Kum bo občinski utrip  več, da sta splet in mobilna tehnologija super pripomočka za potepanje, je in pije se
    župan predstavil 24. junija 2020    pa v živo. #myLaško
    (zadnja sreda v mesecu).
                                                          Stanka Jošt,
                                                 pomočnica odgovorne urednice

    2
   1   2   3   4   5   6   7