Page 7 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 7

OBČINSKA UPRAVA

    ZAKLJUČENA OBNOVA CESTE                             MINISTER ZA INFRASTRUKTURO
    RIMSKE TOPLICE-SENOŽETE-ZIDANI                          V LAŠKEM
    MOST
                                              Sredi aprila se je na kratkem obisku v
     Končala se je obnova lokalne ceste                      Laškem mudil minister za infrastrukturo
    LC200011 Rimske Toplice-Senožete-Zi-                      Jernej Vrtovec. Ogledal si je potek grad-
    dani Most. Obnovljen je bil odsek v dol-                     benih del nadgradnje železniške proge
    žini 800 metrov.                                 Zidani most-Celje. Ministru sta se na
                                            ogledu pridružila župan Občine Laško
                                            Franc Zdolšek in podžupan Jože Senica.    NOV PODHOD V DEBRU

     Direkcija RS za infrastrukturo je v
    sklopu modernizacije železniške proge
    Celje-Zidani Most zgradila nov podhod
    za pešce in kolesarje v Debru.                                          MKJ


    NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE PROGE ZIDANI MOST-CELJE

     Nadgradnja proge se preveša v drugo polovico gradnje. Dela
    v Laškem in Marija Gradcu so pretežno izgotovljena, vrši se
    gradnja mostu preko reke Savinje na Območju Laško-jug. Glav-
    nina modernizacije se s polno intenziteto nadaljuje v Rimskih
    Toplicah z rekonstrukcijo peronov, tirov, novih dvigal, parkir-
    nih površin in postajnega poslopja.
     Istočasno se vrši, zaradi končnega zaprtja nivojskega križanja
    v območju postaje pod »ekonomijo«, gradnja lokalne ceste na
    Globokem v dolžini 420 m. Nadalje je v polni gradnji nov pod-
    voz pod železniško progo v smeri Jurkloštra z rekonstrukcijo
    regionalne ceste R3-680/1223 Rimske Toplice-Jurklošter v dol-
    žini 444 m. Modernizacija proge Zidani Most-Rimske Toplice z

                                  obnovo prehoda v Brišah je tudi v polnem teku. Vrednost del v
                                  Rimskih Toplicah znaša dobrih 22,8 mio EUR.

                                                          Luka Picej

                                                               7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12