Krajevna skupnost Rečica

recica
Naslov: Huda Jama 1, 3270 Laško
Telefon: Urška Knez: 064 251 461, Marjan Belej: 031 474 071
Uradne ure: po dogovoru
Spletna stran:  
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,
Kontaktna oseba: Urška Knez - predsednica
Naselja v KS: Huda Jama, Slivno, Spodnja Rečica, Šmohor, Laško (del) in Zgornja Rečica
Št. prebivalcev: 1395 (s stalnim prebivališčem na dan 1.10.2020)
 
Svet krajevne skupnosti:
osemčlanski svet
Urška Knez Jernej Kolšek Peter Krašovec
Bojan Bukovec Anton Očko Gregor Podkoritnik
Katja Goluh
Marjan Belej  
Obvestila
 • Otvoritev vodovoda in preplastitve ceste Open or Close
 • JAVNI POZIV za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Rečica za leto 2021 Open or Close

  Krajevna skupnost Rečica na podlagi 75. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015, 68/2018) in 1. člena Pravilnika za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Rečica, objavlja

   

  JAVNI  POZIV

  za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Rečica za leto 2021

   

   

  • Naročnik javnega poziva: Krajevna skupnost Rečica

   

  • Predmet javnega poziva:

  Iz proračuna Krajevne skupnosti Rečica se po tem pravilniku sofinancirajo prireditve in projekti, ki pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ter prepoznavnosti Krajevne skupnosti Rečica.

  • Pogoji sofinanciranja:

  Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev ali  projektov v tekočem letu so upravičena:

  • društva, ki imajo sedež na območju krajevne skupnosti in so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
  • javni zavodi s sedežem v krajevni skupnosti,
  • neprofitne organizacije, ki imajo sedež v krajevni skupnosti,
  • društva, javni zavodi in neprofitne organizacije ki imajo sedež na območju občine Laško in organizirajo prireditev ali izvedejo projekt na območju Krajevne skupnosti Rečica.

  Prosilci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • prireditev ali projekt izvesti na območju krajevne skupnosti,
  • izvesti prireditev ali projekt odprtega značaja in dostopno širšemu krogu obiskovalcev,
  • s svojim aktivnim izvajanjem dejavnosti prispevati k prepoznavnosti celotne krajevne skupnosti (vsaj enkrat letno organizirati prireditev ali dogodek, kamor je vabljena širša javnost),
  • izvesti prireditev ali projekt, ki je pomemben za kraj in krajane na različnih področjih,
  • imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja.
  • Merila in kriteriji: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev ali projektov bodo uporabljena naslednja merila:

   

  • Število izvedenih dejavnosti – projektov v preteklem letu (0 – 10 točk),
  • Vloga prosilca v krajevni skupnosti oz. aktivno sodelovanje s krajevno skupnostjo (0 – 20 točk),
  • Ocena planirane / prijavljene prireditve ali projekta (0 – 30 točk).

  Višina dodeljenih sredstev se izračuna tako, da se doseženo število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke v letu 2021 znaša 5,00 EUR.

  • Višina sredstev za leto 2021: 1.000,00 EUR
  • Dokumentacija poziva: Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Krajevne skupnosti Rečica, Huda Jama 1, 3270 Laško in na spletni strani Občine Laško (www.lasko.si).
  • Način prijave in oddaje:

  Za oddano prijavo se šteje ustrezno izpolnjen prijavni obrazec, oddan v letu 2021.

   

  Izvajalci morajo dokumentacijo poziva oddati elektronsko na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oznako "Za sofinanciranje prireditev in projektov KS Rečica".

  • Rok poziva: poziv se začne s 2. julijem in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.
  • Posamezni izidi poziva: Vloge se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev. Komisija svoj predlog izbora z obrazložitvijo poda Svetu KS Rečica. Na podlagi predloga komisije in sklepa Sveta KS, se dokončno določi višino sredstev posameznemu prosilcu.

  Izplačilo se izvede po prejetem končnem poročilu o izvedeni prireditvi ali projektu, ki mora obvezno vsebovati fotokopije računov. Če vrednost računov ne dosega dodeljene vrednosti, se znesek ustrezno zniža.

  10. Dodatne informacije: na telefonski številki: 064 251 461, kontaktna oseba: Urška Knez.

  Številka: 3/2021                                            

  Datum: 1. Julij 2021

   

                                                                                                          Predsednica KS Rečica:

   

                                                                                                                       Urška Knez

    VLOGA ZA JAVNI POZIV

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


Laški bilten

LaskiBlten st8015.10.2021
je izšla 86. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.