Vabila sej občinskega sveta (2. dopisna seja)

Številka: 032-12/2018
Datum: 14. 5. 2018


V A B I L O


Na podlagi 25. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) in 4. ter 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
2. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA LAŠKO

z naslednjim

dnevnim redom:

1. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izven nivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo – skrajšani postopek

Prosim, da izpolnjeni glasovnici dostavite (po e-pošti, navadni pošti ali osebno) najkasneje do četrtka, 17. maja 2018, do 15. ure.

Župan Občine Laško                                                
Franc ZDOLŠEK                                                    

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st809.11.2022
je izšla posebna volilna številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.