Vabila sej občinskega sveta (1. konstitutivna seja)

Številka: 032-16/2022
Datum: 19. 12. 2022
 
V A B I L O
 
Na podlagi 24. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
konstitutivno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 4. 1. 2023,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.
 
Za sejo predlagam:
A) Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
in
B) naslednji

DNEVNI RED:
 
1. Poročilo Občinske volilne komisije Laško o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
- priloga 1
- priloga 3
2. Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
3. Poročilo mandatne komisije, potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
4. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor
5. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
 
Vabljeni:
• novoizvoljeni člani Občinskega sveta Laško,
• novoizvoljeni župan Marko Šantej,
• dosedanji župan Franc Zdolšek,
• Boštjan Grešak, predsednik Občinske volilne komisije Laško in ostali člani OVK,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• mediji.

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.