Vabila sej občinskega sveta (18. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-01/2017
Datum: 21. 2. 2017

lNa podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
18. redno sejo Občinskega sveta Laško, ki bo v sredo, 1. 3. 2017, ob 17. uri
v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) sprejem
DNEVNEGA REDA:
3. Splošne zadeve
4. Javne finance

5. Urejanje prostora in komunalne dejavnosti

6. Imenovanja in uprava

Vprašanja in pobude

Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

                               Župan Občine Laško
                               Franc ZDOLŠEK
Vabljeni:
  • člani Občinskega sveta Laško,
  • uslužbenci Občinske uprave Laško,
  • Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
  • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
  • Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško, d. o. o.,
  • Vekoslav Špiler, poveljnik Gasilske zveze Laško.

Material poslan v vednost in uporabo:
  • nadzornemu odboru občine,
  • političnim strankam v občini,
  • krajevnim skupnostim v občini,
  • sredstvom javnega obveščanja.

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st809.11.2022
je izšla posebna volilna številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.