Vabilo k oddaji ponudb: Dobava gasilskega vozila GVC-1 za potrebe prostovoljnega gasilskega društva Vrh nad Laškim

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija), izbral ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba za posamezen sklop.
 
Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA VRH NAD LAŠKIM. Naročilo ni razdeljeno na sklope.
Izbrani izvajalec (dobavitelj) bo dobavil podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila GVC-1 skladno s tipizacijo GZS. V vozilo bo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavil končni uporabnik vozila - PGD Vrh nad Laškim, za to opremo pa bo v nadgradnji izdelal pritrdišča.
Šasija vozila in izdelana nadgradnja vozila morata biti nova in nerabljena. Izbrani izvajalec bo pogodbo sklenil z naročnikom ter PGD Vrh nad Laškim kot končnim uporabnikom vozila.
 
Predložitev ponudb
Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo in zavrnejo vse ponudbe, v katerih nastopa.
 
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil in Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 16. 8. 2022 do 10. ure.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 16. 8. 2022 ob 11. uri.

Kontaktni osebi naročnika sta Andrej Flis, telefonska številka +386 3 7338 731, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 733 87 35, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.