Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve na parc.št. 212/10, 212/11, 212/12, k.o. Lože (1040)

Občina Laško naznanja javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnih zemljišč na zemljiščih parc. št. 212/10, 212/11 in 212/12, k.o. Lože (1040). Elaborat lokacijske preveritve je izdelalo podjetje Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje.
Gradivo bo javno razgrnjeno od 8. 12. 2022 do 23. 12. 2022, v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško in sicer v času uradnih ur Občine Laško.
 
 Buček
 
 
 

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.