13. redna seja Občinskega sveta Laško

Številka: 032-04/2021
Datum: 25. 1. 2021

V A B I L O


Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m

13. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 3. 2. 2021,
ob 17. uri v Modri dvorani Thermane Laško.Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji

DNEVNI RED:


1. Sprejem zapisnika 12. seje z dne 11. 11. 2020

2. Sprejem zapisnika 4. dopisne seje z dne 16. 12. 2020

3. Realizacija sklepov 12. seje z dne 11. 11. 2020

4. Realizacija sklepov 4. dopisne seje z dne 16. 12. 2020

5. Splošne zadeve in imenovanja
5/1 Predlog Sklepa o mnenju Občine Laško k osnutkom pokrajinske zakonodaje
     (priloga)
5/2 Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
5/3 Realizacija dela Občinskega sveta Laško v letu 2020 s pregledom odgovorov na vprašanja in realizacije pobud članov občinskega sveta v letu 2020
    (priloga)

6. Področje gospodarstva
6/1 Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Laško
6/2 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v izgradnjo Nogometnega igrišča z umetno travnato površino
6/3 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v izgradnjo LED razsvetljave nogometnega igrišča Rečica
6/4 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v ureditev prostorov Čebelarskega centra Laško

7. Področje okolja in prostora
7/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Komunala Laško

8. Področje družbenih dejavnosti
8/1 Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v Občini Laško
8/2 Predlog Pravilnika o uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Občine Laško
8/3 Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2021

9. Vprašanja in pobude

10. Razno


Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.


LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st809.11.2022
je izšla posebna volilna številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.