Izdaja lokacijske informacije

Naziv postopka
  Izdaja lokacijske informacije
Oddelek - področje:
  Oddelek za GJS, okolje in prostor
Opis postopka:
 
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), Uradni list RS, št. 199/21, ki se je pričel uporabljati 1.6.2022, v 279. in 326. členu opredeljuje vsebino in način izdaje lokacijske informacije.
 
Lokacijska informacija od 1.6.2022 šteje kot potrdilo o namenski rabi zemljišča.
 
Vsebuje podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču.
 
V kolikor vlagatelj v vlogi posebej zahteva, se lokacijski informaciji priloži tudi kopija grafičnega dela prostorskega akta.
 
Prav tako se lokacijski informaciji priloži podatek o prostorsko izvedbenih pogojih za gradnjo, ker prostorsko izvedbeni akti niso dostopni na svetovnem spletu, v kolikor to vlagatelj v vlogi posebej zahteva.
 
Oblika in vsebina obrazca vloge/zahteve za pridobitev lokacijske informacije in podrobnejša vsebina lokacijske informacije je določena s Pravilnikom o lokacijski informaciji, Ur. list RS, št. 92/2022.
 
Citirani Pravilnik glede na dano zahtevo loči lokacijsko informacijo z osnovni podatki, ki je namenjena predvsem za promet z nepremičninami in na lokacijsko informacijo z razširjenimi podatki, ki je namenjena predvsem za graditev objektov.
Pravna podlaga:
 
  • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št 199/2021),
Zahtevane priloge:
 
  • potrdilo o vplačilu upravne takse.
Taksa:
 
  • upravna taksa se obračuna po tar. št. 36 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10 UPB, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš, 189/20-ZFRO) v višini 35,00 €
Kontakt:
  Ime in priimek: Uroš Trkaj
  Telefon: 03 7338 730
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec (izberite eno izmed možnosti):
 
Elektronska vloga za lokacijsko informacijo: eUPRAVA
  Vloga za lokacijsko informacijo: .word.pdf

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.