Izdaja projektnih pogojev za fekalne in meteorne vode

Naziv postopka:
  Izdaja projektnih pogojev za fekalne in meteorne vode
Oddelek - področje:
  Oddelek za GJS, okolje in prostor
Opis postopka:
  Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upoštevati, da se pridobijo projektni pogoji k idejni zasnovi. Investitor objekta oz. pooblaščeni projektant od investitorja je dolžan podati vlogo za pridobitev projektnih pogojev. K vlogi za izdajo projektnih pogojev mora biti priložena idejna zasnova predmetnega objekta.
Pristojni soglasodajalec mora določiti projektne pogoje najpozneje v 15 dneh po prejemu poziva, če se projektira enostavni ali manj zahtevni objekt oziroma v 30 dneh po prejemu poziva, če se projektira zahtevni objekt, razen če za posamezno vrsto objekta poseben zakon ne določa drugače.
Pravna podlaga:
 
  • 30. člen Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17),
  • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15 in 76/17),
  • 13. člen Statuta Občine Laško (Ur. l. RS, št. 79/15-UPB1),
  • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško (Ur. l. RS, št. 104/11 in 35/13),
  • 93. člen Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Ur. l. RS, št. 03/18).
Zahtevane priloge:
 
  • idejni načrt.
Taksa:
  -
Kontakt:
  Ime in priimek: Rozalija Nemec
  Telefon: 03/7338-717
  Faks: 03/7338-740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec:
  Zahteva za izdajo projektnih pogojev za fekalne in meteorne vode: .doc  , .pdf 

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.