Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

Naziv postopka
  Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske dejavnosti - stanovanjsko področje
Opis postopka:
  Ob sklenitvi najemne pogodbe za stanovanje občina ali sklad izročita stanovanje v stanju, ki omogoča normalno uporabo stanovanja, skladno z veljavnimi normativi in standardi, ter ga v času trajanja najema tudi vzdržujeta. Prav tako sta, skladno z višino svojega solastniškega deleža, dolžna vzdrževati skupne prostore, dele, objekte in naprave v stanovanjski stavbi.
Ko se pojavi potreba po popravilu v stanovanju ali stanovanjski hiši mora najemnik v primeru, ko je popravilo neodložljivo, poklicati po telefonu upravnika občinskih stanovanj JP Komunalo Laško na dežurno telefonsko številko 031 617 034, v ostalih primerih pa poslati vlogo v kateri točno pojasni za kakšna vzdrževalna dela v stanovanju gre.
Strokovna služba bo nato skrbno proučila vlogo najemnika; po potrebi poslala upravnika, da si bo ogledal stanovanje ter najemnika obvestila o delih, ki morajo biti opravljena. Podoben postopek velja tudi za popravilo poslovnih prostorov.
Pravna podlaga:
 
  • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO).
  • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21),
  • Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21),
  • Odlok o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Ur. list RS, št. 65/10, 45/11, 28/15, 68/18, 69/19 in 207/21).
Zahtevane priloge:
 
  • najemna pogodba.
Taksa:
  -
Kontakt:
  Ime in priimek: Stanka Jošt
  Telefon: 03 7338 712
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec:
  Vloga za popravilo stanovanja/poslovnega prostora v lasti občine in javnega nepremičninskega sklada občine:  .doc , .pdf 

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.