Najem javne površine

Naziv postopka
  Najem javne površine
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske dejavnosti
Opis postopka:
 
Oddaja javnih površin v gospodarske ali gostinske namene (npr. za postavitev letnih vrtov) poteka ob upoštevanju določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin. Zainteresirani lastnik poslovnega prostora odda vlogo za najem javne površine, v kateri opiše namen najema in velikost površine, ki jo želi najeti.
Občina Laško objavi namero o oddaji zemljišča v najem na spletni strani Občine Laško in na oglasni deski in mora biti objavljena najmanj 20 dni. Višina najemnine se izračuna v skladu s tarifo št. 5 Odloka o občinskih taksah (Ur. list RS, št. 41/08 in 51/12). V kolikor bi tako izračunana najemnina presegla 5.000 € letno se višina izhodiščne najemnine določi s cenitvenimi poročilom. V primeru, ko višina letne najemnine presega 10.000 € se postopek oddaje javne površine izvede po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb.
Pravna podlaga:
 
  • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21),
  • Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21),
  • Odlok o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Ur. list RS, št. 65/10, 45/11, 28/15, 68/18, 69/19 in 207/21).
Zahtevane priloge:
 
  • dokazilo o lastništvu oziroma kopija veljavne najemne pogodbe za poslovni prostor
Taksa:
  -
Kontakt:
  Ime in priimek: Stanka Jošt
  Telefon: 03 7338 712
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec:
  Najem javne površine:  .doc  .pdf 

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.