Soglasje lastnika za posege najemnika v stanovanju

Naziv postopka
  Soglasje lastnika za posege najemnika v stanovanju
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske dejavnosti – stanovanjsko področje
Opis postopka:
  Najemnik neprofitnega stanovanja, ki ga oddaja občina, ne sme spreminjati stanovanjskih prostorov ter vgrajene opreme in naprav ter opravljati koristnih vlaganj oz. izboljšav v stanovanju brez predhodnega pisnega soglasja. Soglasje lastnika je hkrati tudi pooblastilo lastnika, da sme najemnik zaprositi za izdajo potrebnega upravnega dovoljenja.

Lastnik ne more odreči soglasja za posege najemnika, če so skupaj izpolnjeni naslednji pogoji:
· poseg je v skladu s sodobnimi tehničnimi zahtevami in je v osebnem interesu najemnika;
· stroške nosi najemnik;
· sprememba ne ogroža interesa lastnika stanovanja in ostalih lastnikov v stavbi;
· s spremembo niso povezane poškodbe skupnih delov večstanovanjske stavbe in zunanji izgled.

Šteje se, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, če gre za:
· posodobitev ali zahtevam gospodinjstva ustrezno rekonstrukcijo vodovodnih, elektrovodnih, plinovodnih, ogrevalnih (vključno z ureditvijo centralnih ogrevalnih naprav) ali sanitarnih naprav;
· takšno preureditev predmeta najema, ki je namenjena zmanjšanju porabe energije ali povečuje funkcionalnost;
· izboljšave, ki se subvencionirajo ali kreditirajo iz javnih sredstev;
· napeljavo telefonskega priključka;
· postavitev nujnih anten in drugih naprav za radijski in televizijski sprejem v skladu s stanjem tehnike, če priključek na obstoječo napravo ni možen.      

V primeru bistvene spremembe ali izboljšave v stanovanju občina praviloma pogojuje svoje soglasje s tem, da se najemnik vnaprej odpove pravici do povrnitve neamortiziranega dela lastnih vlaganj, ki jih je opravil v soglasju z lastnikom.   
Pravna podlaga:
 
  • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO).
Zahtevane priloge:
  · najemna pogodba,
· potrdilo o poravnanih obveznostih za stanovanje,
· tlorisna skica stanovanja, z označbo želene spremembe,
· soglasje ostalih solastnikov objekta.
Taksa:
  -
Kontakt:
  Ime in priimek: Stanka Jošt
  Telefon: 03 7338 712
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec:
  Nadaljevanje najemnega razmerja po preselitvi najemnika:  .doc , .pdf

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st809.11.2022
je izšla posebna volilna številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.