Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve

Naziv postopka
  Lokacijska preveritev
Oddelek - področje:
  Oddelek za GJS, okolje in prostor
Opis postopka:
  Zakon o urejanju prostora določa postopek lokacijske preveritve, ki je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se:
  • za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi;
  • za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev kot so določeni v tem aktu;
  • za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora.
Pravna podlaga:
 
  • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21)
Zahtevane priloge:
 
  • elaborat lokacijske preveritve,
  • pooblastilo pobudnika, v kolikor pobudo podaja njegov zastopnik oz. pooblaščenec,
  • soglasje lastnika/solastnika, če pobudnik ni izključni lastnik zemljišča.

SEZNANITEV POBUDNIKA:

  1. Pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi je plačilo nadomestila za stroške postopka, za kar bo pobudniku/investitorju izdan Sklep o določitvi stroškov lokacijske preveritve v skladu z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Laško (Uradni list RS, št. 36/19).
  2. Plačilo nadomestila ne zagotavlja potrditve sklepa o lokacijski preveritvi.
  3. Občina Laško lahko zahteva dopolnitev te pobude ali elaborata lokacijske preveritve zaradi strokovnih ugotovitev Občine ali zahtev nosilcev urejanja prostora, ki v postopku podajo mnenje o ustreznosti elaborata.
Kontakt:
  Ime in priimek: Uroš Trkaj
  Telefon: 03 7338 730
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec:
  Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve: .doc  .pdf 

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.