Brv za pešce in kolesarje preko Savinje Tremarje – Rifengozd

V teku so pripravljana dela za izgradnjo brvi za pešce in kolesarje preko Savinje na relaciji Tremarje – Rifengozd v sklopu nastajajoče kolesarske povezave Celje - Laško - Zidani Most:brv kolesar 14
brv kolesar 11
brv kolesar 12
brv kolesar 13
Jeklena konstrukcija brvi bo premoščala Savinjo v enem razponu in bo znašala 80 m, skupna dolžina mostne konstrukcije bo 90 m. Skupna širina brvi je 4,6 m. Nosilna jeklena konstrukcija je zasnovana kot prostorsko paličje iz dveh vzdolžnih okroglih jeklenih profilov fi 406,4/25mm. Na območju sidranja konstrukcije v opornik so predvideni profili 406,4/45 mm. 
Kolesarska povezava Celje html 6
Opornika sta zasnovana kot pilotni gredi dimenzij 5.4 x 6.8 m ter debeline 2.0 m. Jeklena konstrukcija bo na opornikih sidrana preko betonskih blokov s pomočjo prednapetih sider premera Ф40 mm, ki se bodo nahajali na stenah višine 1.30 m oziroma 1.40 m in debeline 1.2 m. Na obeh koncih opornika bosta krili dolžine 2.0 m ter debeline 40 cm. Opornika bosta globoko temeljena na 4 pilotih Ф100 cm. Dolžina sprednjih pilotov je predvidena 10 m, medtem ko bodo zadnji piloti dolgi 12 m.
Kolesarska povezava Celje html 1
Ograja ob obeh straneh bo višine 1,2 m. Na desnem bregu bosta na platoju klopi in ulična led svetilka.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.