Končan je most preko Savinje

Most preko Savinje je končan.
Z asimetričnima razponoma je dolg 123 metrov, pri čemer je prvi razpon dolg 75, drugi pa 48 metrov. Oprt je na eno rečno podporo, locirano izven glavnega vodotoka na prodnem nanosu, ki se je formiral kot posledica toka reke Savinje skozi ovinek. Oprt je na tri oporne konstrukcije, dve podporni konstrukciji in ureditev cest. Zasnovan je kot kontinuirana okvirna prednapeta konstrukcija preko dveh polj s škatlastim prečnim prerezom spremenljive konstrukcijske višine. Nad asimetrično postavljenim vmesnim stebrom znaša višina konstrukcije 4,6 metra, nad obema krajnima opornikoma pa 2,6 metra.
Novi most v Marija Gradcu povezujel glavno cesto G1-5/0328 Laško–Šmarjeta na desnem bregu Savinje s cesto R3-681/4006 Laško–Breze–Šentjur na levem bregu.
S svojimi 123 metri se ponaša z zavidljivo dolžino in bo pripomogel k večji povezljivosti, varnosti in možnostim razvoja med posameznimi območji.

Dela so bila zaključena konec minulega leta. Zdaj je potrebno pridobiti še uporabno dovoljenje in predati upravljalcem zgrajeno infrastrukturo v upravljanje. Načrt je, da bi lahko promet preko mostu stekel v prihajajočih mesecih. 
V prispevku, ki ga je posnela ekipa TV Celje, župan Franc Zdolšek pojasni pomen mostu.

  ŽUPAN O NOVEM MOSTU ČEZ SAVINJO
MOST MG
 

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.