O novih tenis igriščih

Že dalj časa je bilo v lokalni sredini prisotno, da so igrišča na Marija Gradcu premajhna, nepravih dimenzij in ne omogočajo igranja tenisa preko celega leta. Vrsto let so potekala iskanja in priprava novih rešitev, ki bi bile podlaga za kakovosten preobrat na višjem nivoju za teniško dejavnost v Laškem. Vsa ta skrb in iskanja so se intenzivirala, ko se je na območju Laško-jug načrtovala in kasneje zgradila nova prometna infrastruktura. Nova lokalna cesta med Marija Gradcem in Radobljami, cesta "F", je še dodatno skrajšala teniška igrišča. Potrebno je bilo poiskati novo lokacijo za teniško dejavnost, ki bi jo bilo možno karseda čim hitreje uresničiti. Iskali smo prostor, katerega lastnik je Občina Laško in v katerega je možno na podlagi sprejetih dokumentov umestiti teniški center. Vsem tem kriterijem je zadostilo območje prostorskega akta KS2 v Debru, ki je namenjeno za centralne dejavnosti izobraževanje in športno dejavnost. 

Umestitev teniškega centra v to območje je pomenilo zaokrožitev prostora, kajti na tem prostoru je bilo vrsto let makadamsko neurejeno parkirišče.

Pričelo se je še z drugimi preveritvami prostorskih danosti, kajti na tem območju poteka Elesov daljnovod 2x110 kV, ki je narekoval prilagoditev postavitev dveh zunanjih dimenzijsko pravih tenis igrišč in igrišča z nadkritjem poleg objekta, ki bo omogočal celovito dejavnost teniškega centra (garderobe, wc, klubski prostor, servisni prostor). Celotni tenis center bo imel 47 novih parkirišč, ki jih bodo lahko uporabljali tudi za druge potrebe.

Leta 2019 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, pripravili so se ustrezni PZI projekti. V letu 2020 je potekal javni razpis, konec oktobra 2020 pa se je začela izgradnja teniškega kompleksa. V teh dneh se gradnja zaključuje z namestitvijo konstrukcije, ki bo omogočala igranje tenisa preko celotnega leta.

Vrednost del je dobrih 794 tisoč EUR z vključenim DDV-jem.

Pridobitev takega kompleksa pomeni nove izzive, prijeme, pomeni nove priložnosti, novo energijo okoli katere se združujejo vsi deležniki in subjekti, ki tvorijo steber turistične destinacije Laško.

Verjamemo, da bodo čim prej napravljeni novi turistični produkti, ki bodo vabili v naše kraje in poudarjali naše prednosti. Storitve fitnesa, kopanja, saunanja, kolesarstva, pohodništva, terapij bodo nadgrajene s teniško dejavnostjo, prav tako vse v objemu "OKUSITI LAŠKO".  

tk

Montaža konstrukcije na igrišču, ki bo nadkrito 

tk2

Teniški kompleks z dvema zunanjima igriščema in enim nadkritim, spremljevalni objekt ter 47 novih parkirišč


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.