Čista voda za zeleno Slovenijo - pridobljena evropska sredstva

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Laško«.
Za 4,3 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Laško v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval dobra 2,1 milijona evrov.
V okviru projekta bo Občina Laško zgradila manjkajočo kanalizacijo v dolžini 7.780 metrov v aglomeraciji Laško, pet črpališč in zadrževalni bazen za padavinske vode. S tem bo zagotovila ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode za dodatnih 595 prebivalcev.
Z realizacijo investicije bo dosežena 98,27 odstotna priključenost na javno komunalno omrežje v aglomeraciji Laško.
EU

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.