OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Civilna zaščita

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

Regijski center za obveščanje Celje: 112 (prijava nevarnosti naravnih in drugih nesreč).

ŠTEVILKO 112 POKLIČETE:
 • če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč,pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
 • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
 • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Ko kličete na številko 112, povejte:

 • KDO kliče,
 • KAJ se je zgodilo,
 • KJE se je zgodilo,
 • KDAJ se je zgodilo,
 • KOLIKO je ponesrečencev,
 • kakšne so POŠKODBE in kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave ... ),
 • kakšno POMOČ potrebujete.

Znaki za alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč:

Koristni napotki: Povezave:
Pravice in obveznosti lastnikov priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda.

Dežurni telefon v času naravnih nesreč: 041 794 006, 051 661 462 oz. 051 634 464

Telefon: 03 7338 700 (v času dežurstva 03 7338 738 ali 03 7338 718)
Faks: 03 7338 740 (v času dežurstva 03 7338 719)
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Matjaž Pikl poveljnik štaba gsm: 041 794 006

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Aljaž Krpič
Jože Senica                                                                                                                                        
odgovorna oseba, strokovni sodelavec za CZ, namestnik poveljnikaodgovorna oseba, strokovni sodelavec za CZ, namestnik poveljnika
služba: 03 7338 748 
gsm: 051 661 462
faks: 03 7338 740
doma: 03 5730 359

gsm: 051 634 464

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Vesna Sgerm strokovne in upravne naloge služba: 03 7338 716
faks: 03 7338 740
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Andrej Kaluža
strokovne naloge služba: 03 7338 705
gsm: 041 670 900

faks: 03 7338 740
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Gašper Klemenc gašenje in reševanje ob poplavah in požarih doma: 03 5731 034
služba: 03 7344 516
gsm: 031 742 644
gsm: 041 704 132
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Marjan Salobir reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov in varstvo pred NUS doma: 03 5732 395
služba: 03 7344 400
gsm: 041 338 530
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
dr. Marko Ratej prva medicinska pomoč doma: 05 9227 432
služba: 03 7343 600
gsm: 051 451 550
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Marjetka Podlesnik Samec prva veterinarska pomoč gsm: 041 346 307 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Matej Cepuš evakuacije, sprejem in oskrba ogroženega prebivalstva doma: 03 5739 212
gsm: 051 206 304
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Tina Rosina koordinacija med štabom civilne zaščite in občinsko upravo služba: 03 7338 710
gsm: 041 691 627
faks: 03 7338 740
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Robert Bezamovski koordinacija med štabom civilne zaščite in policijo gsm: 051 450 220
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


Področje dela Štaba civilne zaščite:
 • strokovne, upravne in operativne naloge vodenja in izvajanja priprav za organiziranje delovanja zaščite, reševanja in požarnega varstva;
 • strokovne naloge s področja požarne varnosti in gasilstva;
 • operativne naloge zaščite in reševanja in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah;
 • strokovne naloge Občinskega štaba CZ in tajniške naloge za štab;
 • strokovne naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • strokovne naloge na področju vzdrževanja in upravljanja zaklonišč.

  Vaja zaščite in reševanja: "Potres v občini Laško 2019"
  Vaja zaščite in reševanja: "Potres v občini Laško 2018".

Predlogi ocen ogroženosti in načrtov ZIR:

 
 
Veljavne ocene ogroženosti in načrti ZIR:
  OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH V OBČINI LAŠKO, VERZIJA 2.0
OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH
OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ŽELEZNIŠKI NESREČI
OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU 
OCENA POTRESNE OGROŽENOSTI V OBČINI LAŠKO
 OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI NESREČI
  OCENA OGROŽENOSTI OD JEDRSKI NESREČI
 NAČRT SPREJEMA IN NASTANITVE OGROŽENIH OSEB IZ POSAVSKE REGIJE
OCENE OGROŽENOSTI OBČINE LAŠKO
 OCENA OGROŽENOSTI OB NESREČI ZRAKOPLOVA V OBČINI LAŠKO
  DELNI NAČRT ZIR OB NESREČI ZRAKOPLOVA V OBČINI LAŠKO
  OCENA OGROŽENOSTI OB POJAVU NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI V OBČINI LAŠKO
  DELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI V OBČINI LAŠKO
  OCENA OGROŽENOSTI OB POJAVU NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH V OBČINI LAŠKO 

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Civilna zaščita