OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

TIC Rimske Toplice

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
ESRR
Občina Laško je, skupaj s partnerjem STIK Laško, v letu 2017 podala vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja, s projektom Izgradnja TIC Rimske Toplice. 

Namen operacije je, da v urbanem območju naselja Rimske Toplice, z izgradnjo TIC-a, zagotovimo nujno potrebno infrastrukturo, ki bo spodbudila turistično dejavnost samega kraja.

Z izvedbo operacije bo občina v kraju Rimske Toplice zgradila nov objekt turistično informacijski center, v katerem bodo turisti našli potrebne informacije o turistični ponudbi podeželja in v katerem bodo lahko lokalni ponudniki nudili svoje domače izdelke in pridelke. Z operacijo pa bo občina ustvarila eno novo delovno mesto.

Operacija zajema tri pomembne aktivnosti, in sicer
  1. Izgradnja turistično informacijskega centra. Aktivnost zajema vse potrebne naloge za izgradnjo objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja.
  2. Zaposlitev informatorja/ke. Operacija bo v roku dveh let po zaključku gradnje ustvarila eno novo delovno mesto.
  3. Izdelava promocijskega letaka v petih jezikih.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2018 projekt odobrilo. Celotna vrednost operacije znaša 170.724,62 EUR, predvidena vrednost sofinanciranja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) znaša 49.752,00 EUR.

Predviden zaključek gradnje je do konca oktobra 2019.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU skladi: www.eu-skladi.si
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane