OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javna naročila, razpisi in nepremičnine

Filter
Naslov Datum
Vabilo k oddaji ponudb za gradnjo "Sanacija cestišča LC 200031 Marija Gradec – Radoblje – Rimske Toplice" 24.02.2020
Vabilo k oddaji ponudb za gradnjo "Zemeljska plazova na DP Strmca-Koblič, Strmca 127" 20.02.2020
Vabilo k oddaji ponudbe za gradnjo ˝SANACIJA PLAZU NAD ČISTILNO NAPRAVO˝ 20.02.2020
Vabilo k oddaji ponudb za storitev SUKCESIVNA DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA 18.02.2020
Vabilo k oddaji ponudb: Izvedba vzdrževalnih del v javno korist na mostu JP700761 Rebre-Gorica 18.02.2020
JAVNI RAZPIS za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v letu 2020 18.02.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnih prostorov v brezplačno souporabo KS in PGD Šentrupert 11.02.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora KS Jurklošter 11.02.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v Rimskih Toplicah 11.02.2020
Vabilo k oddaji ponudb za gradnjo ˝ZEMELJSKI PLAZ NA JP701401 MARIJA GRADEC-HARJE-BUKOVJE˝ 05.02.2020
Javni razpis za finančne spodbude za obnovo objektov v SMJ Laško za leto 2020 21.01.2020
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 2020 17.01.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo pisarniškega poslovnega prostora 14.01.2020
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Laško za leto 2020 14.01.2020
Javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Laško za leto 2020 14.01.2020
Vabilo k oddaji ponudb za IZVAJANJE STROKOVNEGA SVETOVANJA IN NADZORA NAD NIZKOGRADNJAMI V LETU 2020 13.01.2020
Nameri za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine – dve pisarne 10.01.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo premičnine – kovinska vrata 10.01.2020
Vabilo k oddaji ponudb za gradnjo "ZEMELJSKI USAD NA LC 200131 LC REKA-DOBLATINA, LOKACIJA POŽNICA" 10.01.2020
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine - Trubarjeva 10.01.2020
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane