OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Občinska uprava, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na podlagi 40. člena in 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi s tretjo alinejo tretjega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in veljavnega Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 s programom razpolaganja, objavlja namero za sklenitev neposrednih pogodb. Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ od dne 6. 6. 2017 do vključno dne 21. 6. 2017 in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

Predmet oddaje so zemljišča, deli javnih površin v katastrski občini 1026 Laško, ki bodo v času prireditve Laško Pivo in Cvetje 2017 namenjene izvajanju gostinske in drugih dejavnosti.

  Namera za sklenitev neposredne pogodbe
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane