OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov za leto 2018

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško (Uradni list RS, št. 3/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17), objavlja

JAVNI POZIV
za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Laško za leto 2018
 

Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana najmanj 8 dni pred izvedbo prireditve ali projekta.

Izvajalci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za sofinanciranje prireditev in projektov – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

Rok poziva: poziv se začne z 29. 1. 2018 in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.

Dodatne informacije: na telefonski številki: 03 733 87 20 ali e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve in na spletnih straneh Občine Laško:

Javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Laško za leto 2018.
Pravilnik o o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško.
Vloga za sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Laško za leto 2018: .doc .pdf .
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane