OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 23. 6. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 31/17 objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Solnina
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 6.675.453,74 EUR. Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom:
 • ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
 • ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018);
 • so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018:
  • za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2017/2018,
  • za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 2018.

Prijavni obrazec in druge informacije
so dostopne na  www.sklad-kadri.si .
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane