OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
»Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Odlokom o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Uradni list RS, št. 65/2010, 45/2011 in 28/2015), Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško (Uradni list RS, št. 39/2015) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2018 s programom razpolaganja, objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora – dela stavbe št. 2 na Mestni ulici 11 v Laškem.

Objava bo izvedena na spletni strani http://www.lasko.si/ in oglasni deski Občine Laško, od dne 22. 2. 2018 do vključno dne 9. 3. 2018

  Ponudba za oddajo poslovnega prostora
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane