OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi z 29. in 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in veljavnega Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2018 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/, od dne 1. 3. 2018 do vključno dne 15. 3. 2018, in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

  Namera za sklenitev neposredne pogodbe
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane