OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Občinska uprava, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52., 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2018 s programom razpolaganja, naslednjo Namero o sklenitvi neposrednih pogodb za oddajo zemljišč v najem.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 8. 6. 2018 do vključno dne 28. 6. 2018.

  Namera o sklenitvi neposrednih pogodb
  Ponudba za najem prostora
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane