OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v občini Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Povabilo k oddaji ponudbe

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik:
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
telefaks: 03/ 733 87 15
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za storitev ˝IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI LAŠKO˝.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je storitev izvajanja prevozov osnovnošolskih otrok v občini Laško.

Izbrani izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih storitev takoj po podpisu pogodbe in začetku šolskega leta 2018/19. Pogodba bo sklenjena za obdobje enega šolskega leta, to je 2018/19 – in sicer do 24.6.2019. V kolikor bo imel naročnik v naslednjih proračunih zagotovljena sredstva za nadaljevanje izvedbe javnega naročila, se pogodba lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh šolskih let (2019/20 in 2020/21) – in sicer do 24.6.2021.

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo je razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo za enega ali več naslednjih sklopov:
SKLOP 1: OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO
SKLOP 2: PŠ JURKLOŠTER
SKLOP 3: OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE
SKLOP 4: LAŠKO IN RIMSKE TOPLICE
SKLOP 5: AVTOBUS PREVOZ LAŠKO 1
SKLOP 6: AVTOBUSNI PREVOZ LAŠKO 2
SKLOP 7: PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Ponudbe ni mogoče oddati samo za posamezne relacije znotraj razpisanega sklopa.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 17.7. 2018 do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 17. 7. 2018 ob 10.30 uri.

Kontaktni osebi naročnika sta Dimitrij Gril, telefonska številka +386 3 7338 728, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali preko spletne strani:


SPREMEMBA z dne 2.7.2018

V vzorcu pogodbe se v 3. členu spremeni prvi odstavek, ki se po spremembi pravilno glasi: Predmet pogodbe je izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v občini Laško v šolskem letu 2018/19

Pri pogoju pod točko 18.4.1. se izbriše oz. odstrani Opomba.
              
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane