OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
»Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi s 16. in 17. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2018 z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem, objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 21. 6. 2018 do vključno dne 16. 7. 2018

  Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane