OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Obnova strehe objekta na naslovu Zidani Most 27

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Povabilo k oddaji ponudbe

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik: 
OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
telefaks 03/ 733 87 15
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝OBNOVA STREHE OBJEKTA NA NASLOVU ZIDANI MOST 27˝.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je gradnja ˝OBNOVA STREHE OBJEKTA NA NASLOVU ZIDANI MOST 27˝.

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 10. 9. 2018 do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 10. 9. 2018 ob 10.30 uri.

Naročnik bo s tremi najugodnejšimi ponudniki izvedel pogajanja o spremembi ponujene cene, o pogajanjih bodo ponudniki obveščeni preko sistema e-JN.

Kontaktni osebi naročnika sta Stanka Jošt, telefonska številka +386 3 7338 712, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . ali preko spletne strani:

SPREMEMBA z dne 24.8.2018

V skupni rekapitulaciji popisa del se popravi stopnja DDV, ki se pravilno glasi 9,5%. Prav tako na vseh ostalih mestih v razpisni dokumentaciji, se pravilno glasi stopnja DDV 9,5%.

  ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane