OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Razpis za strokovno-tehnično delovno mesto računovodje

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (UL RS, št. 63/2007, 65/2008) in na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.)

OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja 1 prosto strokovno-tehnično delovno mesto:

RAČUNOVODJA V.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  • srednja strokovna oziroma srednja splošna izobrazba tehnične smeri
  • 6 mesecev delovnih izkušenj
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • aktivno znanje uradnega jezika.

Prijava mora vsebovati:
  1. izjavo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
  2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – Računovodja V« na naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško in sicer do dne 4. 10. 2018.

  RAZPIS za strokovno-tehnično delovno mesto računovodje.

Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 03 733 87 13 pri ga. Martini Časl.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane