OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 49., 52., 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora, dela stavbe št. 3 v stavbi št. 960 v k.o. 1039 Rimske Toplice, v izmeri 46,70 m2 uporabne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Aškerčeva cesta 4, 3272 Rimske Toplice.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 30. 1. 2019 do vključno dne 28. 2. 2019.

 Namera za sklenitev neposredne pogodbe
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane