OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
»Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Pogodbe o prenosu stvarnega premoženja v upravljanje št.: 3521-01/2014 z dne 30. 4. 2018 in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja, javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora – pivnice Hotela Savinje na Valvasorjevem trgu 1 v Laškem.

Objava bo izvedena na spletni strani JZ STIK https://lasko.info/stik-lasko/, spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si/ in oglasni deski Občine Laško, od dne 5. 2. 2019 do vključno dne 1. 3. 2019

  Ponudba za oddajo poslovnega prostora
  Popis del in predračun stroškov
  Poročilo
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane