OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe - del občinskega dvorišča

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 49., 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo prostora za premične panoje.      
 
Namera bo objavljena na spletni strani www.lasko.si in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 6. 5. 2019 do vključno dne 28. 5. 2019.  

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane