OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposrednih pogodb za oddajo zemljišč - Festival Pivo in cvetje

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52., 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposrednih pogodb za oddajo zemljišč, ki bodo v času prireditve Festival Pivo in Cvetje 2019 namenjene izvajanju začasne gostinske in drugih dejavnosti.
Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 13. 5. 2019 do vključno dne 3. 6. 2019.

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

  PONUDBA ZA NAJEM PROSTORA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane