OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za podelitev priznanja Antona Aškerca 2020

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/2009, 18/2011) razpisuje

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJA ANTONA AŠKERCA V LETU 2020
 
1.   
Priznanje Antona Aškerca podeli Občinski svet Laško posamezniku ali skupini ljudi, ki v preteklem koledarskem letu doseže zaključeno dlje časa trajajočo celoto ustvarjanja, uspehov ali dosežkov na kulturnem področju ali višjo obletnico delovanja na področju kulture in ima to njihovo delo pomen ali za posledico dvigovanje ugleda in prepoznavnosti občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini.

Praviloma se podelijo tri priznanja Antona Aškerca na leto.

2.   
Predlogi za podelitev priznanja Antona Aškerca morajo biti predloženi v pisni obliki in morajo vsebovati:
  • Ÿpodatke o predlagatelju,
  • Ÿpodatke in predstavitev kandidata,
  • Ÿutemeljitev predloga s podrobnejšim opisom rezultatov, dosežkov, uspehov ali dela kandidata,
  • Ÿlistine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje alineje,
  • Ÿdatum predloga in podpis predlagatelja; če gre za pravno osebo pa žig in podpis zastopnika.

Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja Antona Aškerca.

3.   
Predlagatelji naj pisne predloge pošljejo v zaprti kuverti na naslov OBČINSKI SVET LAŠKO, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom "Predlog za priznanje Antona Aškerca v letu 2020" ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Pisni predlogi se sprejemajo ves čas razpisa, vendar najkasneje do petka, 22. 11. 2019. 

Predlogi, ki bodo prispeli po poteku navedenega roka, ne bodo pravočasni in bodo neodprti vrnjeni pošiljatelju. O izbiri bodo prejemniki kot tudi vsi predlagatelji obveščeni po odločitvi Občinskega sveta Laško.

Za vse morebitne dodatne informacije lahko pokličete kontaktno osebo Jasno Kermelj na telefonsko številko: 03 733 87 20, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Številka: 41010-244/2019
Datum: 23. 5. 2019     
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane