OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k podaji ponudb za Geodetske storitve za obdobje štirih let

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)

naročnik: OBČINA LAŠKO

Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO

telefon: 03/ 733 87 00

telefaks: 03/ 733 87 15

matična številka: 5874505

ID za DDV: SI11734612

transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za storitev ˝GEODETSKE STORITVE ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET˝.

Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje geodetskih storitev za potrebe Občine Laško in sicer za obdobje štirih let, to je predvidoma od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2023. Na podlagi izvedenega odprtega postopka bo naročnik sklenil okvirni sporazum z največ sedmimi ponudniki.

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske Unije.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 12. 7. 2019 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 12. 7. 2019 ob 10.01 uri.

Kontaktna oseba naročnika je Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 733 87 00, telefaks (03) 733 87 15, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane