OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb za gradnjo ˝TIC RIMSKE TOPLICE˝

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)
naročnik: OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
telefaks: 03/ 733 87 15
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝TIC RIMSKE TOPLICE˝.

Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝TIC RIMSKE TOPLICE˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.
Javno naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 28. 6. 2019 do 10. ure.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 28. 6. 2019 ob 10.30.

Naročnik bo s tremi najugodnejšimi ponudniki izvedel pogajanja o spremembi ponujene cene, o pogajanjih bodo ponudniki obveščeni preko sistema e-JN.

Operacijo delno sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru podukrepa: »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

V primeru nesklenitve pogodbe z MGRT, naročnik Občina Laško z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe.

Kontaktni osebi naročnika sta Andrej Kaluža, telefonska številka +386 3 733 87 05, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 733 87 35, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .


SPREMEMBA z dne 21.6.2019

Naročnik je spremenil popis del, posledično temu se podaljša rok oddaje ponudb, ki je 3.7.2019 do 10. ure, spremeni se tudi datum odpiranja ponudb na 3.7.2019. Naročnik objavlja čistopis razpisne dokumentacije vključno z vsemi spremembami. Ponudniki so dolžni pri pripravi ponudb upoštevati vse spremembe.

  ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA WORDŽupan Občinski svet Občinska uprava Za občane