OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj v najem

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško obvešča zainteresirane občanke in občane, da je objavila javni razpis za dodelitev okvirno 20 neprofitnih najemnih stanovanj v najem. Stanovanja bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v letih 2020 in 2021. Število oddanih stanovanj bo odvisno od števila izpraznjenih in na novo pridobljenih stanovanj na območju celotne Občine Laško, ki bodo na razpolago v letih 2020–2021, oziroma do objave novega razpisa.


Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
  • lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (v nadaljevanju: pravilnik) oproščeni plačila varščine;
  • lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila 10. člena Pravilnika iz predhodne alineje zavezanci za plačilo varščine.
Od razpisanega okvirnega števila stanovanj bo predvidoma:
  • 10 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere oproščeni plačila varščine in se bodo uvrščali na listo A, in
  • 8 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika, in so zavezanci za plačilo varščine ter se bodo uvrščali na listo B.
  • 2 stanovanji namenjeni za oddajo v najem invalidnim osebam, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička. Ti prosilci se bodo uvrščali na ločene liste v okviru liste A (oproščeni plačila varščine) oziroma liste B (zavezanci za plačilo varščine), odvisno od dohodka gospodinjstva in števila družinskih članov.
V kolikor na posamezni listi ne bo dovolj upravičencev, se stanovanja, ki so namenjena za to listo, oddajajo po drugi listi.

Stanovanja za invalide so na lokacijah Cesta v Rečico in Aškerčeva cesta, v kolikor bo izpraznjeno katero od prilagojenih stanovanj, druga stanovanja pa na območju celotne Občine Laško. Lastnik stanovanj je Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu razpisnika. Obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, je na voljo od 17. 6. 2019 do vključno 17. 7. 2019 v glavni pisarni Občine Laško, v pritličju objekta na Mestni ulici 2 v Laškem, v času uradnih ur. Obrazec vloge je na voljo tudi na spletni povezavi.

Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite osebno v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti in na telefonskih številkah 03 733 87 00 - tajništvo ali 03 733 87 12 – Stanka Jošt ter na spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si.

  JAVNI RAZPIS

  VLOGA NEPROFITNA STANOVANJA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane