OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe: Predmet prodaje so solastniški deleži nepremičnin v k.o. Vrh nad Laškim

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 49., 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja namero za sklenitev neposredne pogodbe: Predmet prodaje so solastniški deleži nepremičnin v k.o. Vrh nad Laškim.
 
Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/, na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na oglasni deski Upravne enote Laško in na enotnem državnem portalu eUprave, od dne 21. 6. 2019 pa do izteka 30 dnevnega roka za objavo po Zakonu o kmetijskih zemljiščih.

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane