Namera za sklenitev neposredne pogodbe - oddaja javnih površin za čas praznikov

Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposrednih pogodb za oddajo delov javne površine s parc. št. 541/8 in 529/1 v k.o. 1026 Laško, za čas prvo novembrskih praznikov.
Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 7. 10. 2019 do vključno dne 27. 10. 2019.

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE