OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudbe za storitev ˝ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV˝

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)

naročnik:          OBČINA LAŠKO
                        Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
                        telefon:             03/ 733 87 00
                        matična številka:           5874505
                        ID za DDV:                   SI11734612
                        transakcijski račun:        01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za storitev ˝ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV˝.


1.1.       PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila so okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.
Izbrani ponudnik bo moral prevzeti v delovno razmerje delavke dosedanjega izvajalca, zaposlene na delovnem mestu ˝čistilka˝ in z njimi skleniti pogodbe za nedoločen čas:
  • 1 delavka s polnim (8 urnim) delovnim časom
  • 1 delavko s polovičnim (4 urnim) delovnim časom
Izvajalec prevzema v delovno razmerje delavke pod pogoji, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in bo prevzetim delavkam s pogodbami o zaposlitvi zagotovil najmanj enak obseg pravic in višino nadomestil ter najmanj enako osnovno mesečno bruto plačo, kot jih imajo do sedaj veljavnih pogodbah o zaposlitvi, skladno s 75. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS).

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javno naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 8. 11. 2019 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 8. 11. 2019 ob 10.30.

Naročnik bo s tremi najugodnejšimi ponudniki izvedel pogajanja o spremembi ponujene cene, o pogajanjih bodo ponudniki obveščeni preko sistema e-JN.

Izbrani ponudnik bo opravljal storitve predvidoma od 1.1.2020 do 31.12.2020 z možnostjo podaljšanja do štirih let.

Kontaktni osebi naročnika sta Martina Časl, telefonska številka +386 3 7338 713, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane