OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo dela občinskega dvorišča

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo dela občinskega dvorišča – prireditvenega prostora znotraj  Objekta Laško – Dvorec Lilijev (EŠD 15015) v brezplačno uporabo za določen čas,  od 20. 12. 2019 do vključno 29. 12. 2019, za izvedbo brez brezplačnih dogodkov za občane pod naslovom "Praznično Laško".

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 29. 11. 2019 do vključno dne 17. 12. 2019.

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE


Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane