OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo osebnega vozila

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja na podlagi 52. člena v povezavi s 77. in 78. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, UL RS, št. 11/18 in 78/18), 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS, št. 31/18), Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2019 s programom razpolaganja in Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019, št.: 478-0052/2017 z dne 25. 4. 2018,  naslednjo namero za sklenitev neposredne pogodbe za  prodajo starejšega osebnega vozila Subaru Impreza compact 1.6 GL, na bencinski pogon, z datumom prve registracije v Republiki Sloveniji 4. 6. 1997, VIN: JF1GF4LJ4VGO47365, z registrsko oznako CE 55-90D in veljavno registracijo do 4. 6. 2020.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 2. 12. 2019 do vključno dne 24. 12. 2019.  

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane