OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis: oddaja tržnega stanovanja v Laškem

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 62. do 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Ur. list RS, št. 65/10, 45/11, 28/15, 68/18 in 69/19), druge alineje 83. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19) in sklepa Odbora za gospodarski razvoj občine z dne 21.  maja 2020, javni razpis za oddajo tržnega stanovanja - št. 1 -  dela stavbe št. 3, v stavbi št. 374, k.o. 1026 Laško, v izmeri 96,31 m2 neto tlorisne površine,  ki se nahaja v drugi etaži  poslovno stanovanjskega objekta Mestna ulica 16 v Laškem, v najem. 
Razpis bo objavljen na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 22. 5. 2020 do vključno dne 19. 6. 2020.  

  JAVNI RAZPIS ZA TRŽNO STANOVANJE
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Javni razpis: oddaja tržnega stanovanja v Laškem