OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis: PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE LAŠKO V LETU 2020

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/09, 18/11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Laško
o b j a v l j a
 
 
JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE LAŠKO V LETU 2020
 


 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
 
Občina Laško podeljuje naslednja priznanja:
 
 1. a) NAZIV ČASTNI OBČAN:
je najvišje priznanje, ki ga lahko prejme posameznik. Občinski svet Občine Laško podeli naziv posamezniku za izjemen prispevek na področju znanosti, umetnosti, gospodarstva, športa, človekoljubnih in drugih dejavnosti, ki ima trajen pomen pri razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine v Republiki Sloveniji in tujini.
 
 1. b) GRB OBČINE LAŠKO:
 • zlati grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za dolgoletne vrhunske dosežke ali uspehe ali za izjemno življenjsko delo na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju, hkrati pa so ti dosežki, uspehi ali življenjsko delo izjemnega pomena za razvoj, ugled in prepoznavnost občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini. Zlati grb Občine Laško se praviloma podeli posamezniku ob zaključku njegove kariere oziroma pomeni pri skupini ljudi doseganje celovite ter zaključene faze razvoja.
 • srebrni grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za daljši niz vrhunskih dosežkov ali uspehov na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju, hkrati pa imajo ti dosežki, uspehi v daljšem časovnem obdobju pomen za razvoj, ugled in prepoznavnost občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini. Srebrni grb Občine Laško se podeli praviloma posamezniku po zaključku daljšega obdobja njegove kariere oziroma pomeni pri skupini ljudi doseganje potrjene faze razvoja.
 • bronasti grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za nadpovprečne dosežke ali za večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju. Bronasti grb je praviloma namenjen prejemnikom kot spodbuda za nadaljnje delo in dosežke.
 
Praviloma se lahko podeli en (1) naziv častnega občana Občine Laško, en (1) zlati grb, dva (2) srebrna grba in tri (3) bronaste grbe Občine Laško.
 
 1. PREDLAGATELJI
Predloge za podelitve priznanj lahko podajo posamezniki, skupine ljudi, gospodarske družbe, zavodi, društva, organi lokalne skupnosti in druge organizacije.
 
 1. PREDLOG ZA PODELITEV
Predlogi za podelitev priznanj morajo biti vloženi v pisni obliki in morajo vsebovati naslednje podatke:
 • podatki o predlagatelju (ime in priimek/naziv družbe, naslov, kontaktni podatki),
 • vrsto priznanja, za katero se podaja predlog (naziv častni občan, zlati grb, srebrni grb ali bronasti grb),
 • podatke o predlaganem kandidatu za priznanje (ime in priimek, naslov, kontaktni podatki),
 • utemeljitev oz. obrazložitev predloga, ki mora biti jasna in konkretna s poudarkom na podrobnejšem opisu rezultatov, dosežkov, uspehov ali dela kandidata, zaradi katerih se predlaga,
 • listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje alineje,
 • datum predloga in podpis predlagatelja oz. žig in podpis zastopnika za pravne osebe.
 
 1. ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV IN NAČIN ODDAJE
Predlogi morajo biti oddani na naslov: Občinski svet Laško, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom "za občinska priznanja", osebno ali po pošti, prav tako se lahko oddajo po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . Predlogi se oddajo v kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom predlagatelja na zadnji strani kuverte. Rok za oddajo predlogov je do petka, 4. 9. 2020. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo obravnavala le tiste predloge, ki bodo podani v skladu z določili tega razpisa.

 1. INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU
Javni razpis bo objavljen v junijski številki Laškega biltena, na spletni strani Občine Laško www.lasko.si, na oglasni deski v prostorih Občine Laško in na oglasnih deskah KS. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Občini Laško, kontaktna oseba Tanja Grabrijan, tel. 03/733 87 11 ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane