OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis: REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA KUHINJE V OSNOVNI ŠOLI LAŠKO

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)

naročnik: OBČINA LAŠKO,
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
matična številka: 5874505000
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA KUHINJE V OSNOVNI ŠOLI LAŠKO˝.


Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA KUHINJE V OSNOVNI ŠOLI LAŠKO˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Gradnja mora potekati tako, da bo proces priprave šolske prehrane lahko potekal nemoteno oz. sočasno.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 5. 8. 2020 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 5. 8. 2020 ob 10.30.

Kontaktni osebi naročnika sta Andrej Kaluža, telefonska številka +386 3 733 87 05, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 733 87 35, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 733 87 00, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

SPREMEMBA z dne 21.7.2020
V popisu del se doda vsebina tesarsko opažnih del. Ponudniki so pri pripravi ponudbe dolžni upoštevati vse spremembe.

SPREMEMBA z dne 27.7.2020
V razpisni dokumentaciji se je spremenil referenčni pogoj, dodal se je obvezen ogled lokacije gradnje in podaljšal se je rok oddaje ponudb, ki je sedaj 14.8.2020 do 10. ure. Ogled lokacije gradnje je možen 3.8. in 4.8.2020 ob 10. uri. Na ogledu ponudniki dobijo potrdilo, ki je sestavni del ponudbe. Ponudniki so dolžni upoštevati vse spremembe.

  ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Javni razpis: REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA KUHINJE V OSNOVNI ŠOLI LAŠKO