Javni poziv za oddajo informativnih ponudb: DOM STAREJŠIH V RIMSKIH TOPLICAH

Velikost pisave:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno s potrebami občanov, interesom lokalne skupnosti za izvedbo projekta "Dom starejših v Rimskih Toplicah" in razpoložljivost ter namembnost nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško javni poziv za oddajo informativnih ponudb za izvedbo investicije v »DOM STAREJŠIH V RIMSKIH TOPLICAH«.

Občina Laško vabi zainteresirane domače ali tuje investitorje, da podajo informativno ponudbo za izvedbo investicije »Dom starejših v Rimskih Toplicah« na nepremičninah v lasti Občine Laško. Rok za oddajo informativnih ponudb je 5. 8. 2020.


  JAVNI POZIV

  POROČILO O PARCELI

  LOKACIJSKA INFORMACIJA

  IZPIS IZ ZEMLJIŠKE KNJIGE